Merhaba arkadaşlar,

Bir muhasebe yazımızla bloğumuz devam etmektedir. Sizlere bu yazımızda

Hatalı düzenlenen e-irsaliye iptal edilebilir mi, ret yanıtı verilebilir mi, ret yanıtı verilemiyorsa ne yapılmalıdır konusuna bakacağız,

509 No’lu VUK genel tebliğinde ve 29.02.2020 tarihli e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda da belirtildiği üzere e-irsaliyenin iptali söz konusudur.

Fakat alıcı, sevk irsaliyesine konu malların veya alıcı bilgisinin hatalı olması durumunda; portal üzerinden yada entegre kullandığı programlar aracılığıyla e-İrsaliye’ ye ret yanıtı verebilir.

e-İrsaliye uygulamasında aynı e-Faturada olan “uygulama yanıtı” gibi işleyen “irsaliye yanıtı” belgesi de mevcuttur. Söz konusu irsaliye yanıtı ile e-İrsaliye üzerinde yazan fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde e-İrsaliye muhteviyatı Malların tamamı kabul yanıtı ile kabul edilebilir ya da kısmi kabul yanıtı ile bir kısım mallar kabul edilebilir bir kısmı ise
reddedilebilir. Ancak kabul edilmeyen mallarla ilgili olarak ya da alıcının adresinde bulunamaması, başlanmış sevkiyatta alıcıya gidilememesi, alıcının malları kabul etmemesi vb. E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.1 Temmuz 2020 13/30
durumlar nedeniyle malların işletmeye geri getirilmesi ya da malların farklı bir alıcıya sevk edilmesi durumlarında; malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-irsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Ancak teknik imkansızlıklar nedeniyle (509 SN VUK GT V.7 ve VIII. bölümlerinde yer verilen teknik zorluklarla/mücbir sebeplerle) yeni bir e-İrsaliyenin söz konusu lokasyonda düzenlenemediği durumlarda, üzerinde “e-İrsaliyeye Dönüştürülecektir” ibaresi ile taşıyıcı(şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgisinin yazılacağı matbu (matbaa baskılı) sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu malların geri getirme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyeleri en geç izleyen gün içinde “MATBUDAN” türünde e-İrsaliye olarak ta düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu sevk irsaliyelerine ilişkin tarih, belge seri sıra no ve taşıyıcı ile araç plaka bilgilerinde ayrıca yer verilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde belge düzenleme uygulaması istisnai bir uygulama olup teknik imkansızlık durumunun tevsik edilebilir mahiyette olması gerekmektedir. e-İrsaliye RED yanıtı ile belgenin tamamı da reddedilebilir.

Dikkat edilmesi gereken konu ret cevabının malın fiili sevkiyatının önce  yapılması gerekliliğidir. Malın fiili sevkinden sonra gönderilen ret yanıtı hükümsüzdür. Bu durumda, malı taşıyan veya taşıttıranın yeni irsaliye düzenlemesi gerekmektedir.

Malın alıcısının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda veya alıcı tarafından e-irsaliye yanıtı aracılığıyla ret yanıtı verilmeyen durumlarda;

e-İrsaliye hatalı düzenlenmiş ve malın fiili sevki gerçekleşmemiş ise, yeni bir e-irsaliyenin düzenlenmesi gerekir.

Yeni düzenlenen e-irsaliye üzerinde hatalı ve sorunlu düzenlenen e-irsaliye numarasına atıfta bulunulmasının fatura-e-irsaliye eşleştirmesinde kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz. Yeni düzenlenen e-irsaliye üzerinde; …/…/…. tarihinde ……………   numaralı hatalı düzenlenen e-irsaliye yerine kesilmiştir ibaresi yazılabilir.

Türk Ticaret Kanunun 18/3 kapsamındaki yöntemler aracılığıyla yapılacak olan bildirimlerle hatalı kesilen irsaliyenin hukuken iptal edildiği  ispat edilebilir.

Bilgi ve dikkatinize arkadaşlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.